“Khúc xạ” của thông tin

Trong vật lý người ta chứng minh rằng ánh sáng đi qua các môi trường khác nhau thì sẽ bị bẻ cong vì thay đổi chiếc suất quang khác nhau, người ta gọi đó là khúc xạ anh sáng. Vậy thì nó liên quan gì đến thông tin? Thực ra hai vấn đề không có... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑