Ủa… tại sao chúng ta đều xấu, tự ti và hèn kém?

Ủa.... tại sao tất cả những điều gì xấu chúng ta đều tự vơ vào người mình? Ủa.... trong chúng ta phải có người này người nọ chứ?! Và cả thế giới đều như vậy chứ... Ủa? tại sao chúng ta miệt thị nhau, miệt thị chính mình... khi bạn nói người Việt thế này,... Continue Reading →

Advertisements

5 điều xấu nhất thế gian, tuy nhiên lại nhiều người mắc phải

Điều xấu thứ nhất: “Hại người lợi mình”. Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu, người này sẽ không gặp được may mắn. Điều xấu thứ hai: “Khinh già, trọng trẻ là gia đình xấu”. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng... Continue Reading →

“Khúc xạ” của thông tin

Trong vật lý người ta chứng minh rằng ánh sáng đi qua các môi trường khác nhau thì sẽ bị bẻ cong vì thay đổi chiếc suất quang khác nhau, người ta gọi đó là khúc xạ anh sáng. Vậy thì nó liên quan gì đến thông tin? Thực ra hai vấn đề không có... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑