5 điều xấu nhất thế gian, tuy nhiên lại nhiều người mắc phải

Điều xấu thứ nhất: “Hại người lợi mình”. Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu, người này sẽ không gặp được may mắn. Điều xấu thứ hai: “Khinh già, trọng trẻ là gia đình xấu”. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng... Continue Reading →

Advertisements

Cổ nhân đã dạy sáu điều nên tránh

Từ xa xưa đến nay, những lời cổ nhân dạy chưa bao giờ là sai, nó hoàn toàn đúng với cuộc sống của mỗi chúng ta. Một ví dụ điển hình đó là thời Bắc Tống có tể tướng Khấu Chuẩn, ông đã làm một bài thơ "Lục Hối" Nghĩa là 6 điều hối hận... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑