“Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?!”

“Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?!” là một câu hỏi khá hay đây.

Có người lý luận rằng tôi đang sống, làm việc trên đất nước này. Tôi tiêu dùng, mua sắm, đổ xăng, sử dụng nước máy… tất cả đều trả tiền và trong đó có đóng thuế. Tôi phải trả thuế đất ở, đất sản xuất… như vậy là đã làm rất nhiều cho đất nước rồi còn gì. Đúng, bạn nói đúng, bạn có thu nhập và bạn đã tiêu dùng mua sắm, đóng thuế là đã đóng góp cho đất nước.

Với lý luận trên, chúng ta cũng hoàn toàn đúng nhưng cuộc sống không phải chỉ có vậy, chúng ta như là một mắt xích trong hệ sinh thái, đơn giản là ăn một thứ và thải ra một thứ đối với loài khác là có lợi, điều đó có nghĩa là chúng ta đang chỉ tồn tại cho nó hết cuộc sống. Chúng ta là con người, chúng ta phải suy nghĩ khác, rằng làm được gì cho đất nước nghĩa là bạn sẽ làm gì cho các thế hệ tương lai, làm gì cho những người đang chung sống với bạn trong xã hội, tạo công ăn việc làm, nuôi dạy chăm sóc trẻ em, người già… Nếu không làm gì được thì hãy an phận như một “mắt xích trong hệ sinh thái”, khi người ta đặt ra câu hỏi “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?!” thì đừng có sồn sồn lên nữa, nó chỉ thể hiện cái tôi ích kỷ của bạn mà thôi.

Người nước ngoài đến đất nước này, có người đi dạy, có người làm thiện nguyện, có người truyền lại khoa học công nghệ… có người dọn vệ sinh, làm cho phố phường sạch đẹp. Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: