Khi nào Việt Nam giàu

Khi người Việt Nam tự biết mình vi phạm pháp luật, tự động thừa nhận và chấp nhận các hình thức xử lý theo pháp luật. Không nhờ sự quen biết để giải quyết vấn đề vi phạm của mình và người được nhờ từ chối sự nhờ vả.

Khi người Việt Nam tự tìm cái tốt của mình, rồi khen ngời khuyến khích cái tốt thay vì đi đào bới cái xấu của chính mình rồi so sánh với cái tốt người khác, rồi tự miệt thị chính mình.

Khi người Việt Nam chấp nhận canh tranh và chập nhận thất bại như tất yếu thay vì khôn lỏi với người khác.

Khi người Việt Nam hiểu được được mình phải tốt lên vì bản thân mình là điều tối quan trọng trước tiên và ý thức được rằng việc mình tốt lên sẽ góp phần cho xã hội tốt lên.

Khi người Việt Nam hiểu được rằng muốn người khác tôn trọng mình, mình sẽ phải là người tôn trọng mình trước tiên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: