Ta tự do khi đi tìm việc, nhưng tự biến thành nô lệ của công việc khi lúc nào cũng sẵn sàng để làm việc

Ta tự do khi đi tìm việc, nhưng tự biến thành nô lệ của công việc khi lúc nào cũng sẵn sàng để làm việc. Chúng ta sẵn sàng làm ngày làm đêm, làm quên ăn, quên nghỉ, quên chơi… quên bạn bè, quên thời gian không gian. Bạn sẽ từ từ kiệt quệ sức lực và những thứ tồi tệ sẽ đến.

Thời đại công nghệ với máy tính sách tay, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính bảng… các kiểu, làm cho chúng ta quên rằng chúng ta cần nghỉ ngơi. Lúc nào cũng cắm mặt nhận email, điện thoại, tin nhắn.

Tôi đã viết email phản kích nặng nề sau những cuộc gọi liên tục vào ngày phép… sau khi bình tĩnh thì nhận ra mình đã phạm sai lầm. Lý do đã nổi nóng là vì mình đã không đặt ra các quy tắc ứng xử sớm để sự việc lên cao trào và mình chính là người mất kiểm soát.

18358962_1896410407242002_7421890962412277784_o[1]

Hãy đặt cho mình các quy tắc rõ ràng và công bô quy tắc ấy rồi áp dụng một cách bài bản. Phải bảo vệ sức khỏe của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: