LÀM THÊM HAY LÀ ĂN CẮP

Đại loại là thế này, có người cũng đi làm như đồng đội nhưng không hiểu sao đồng đội thì bận, còn người kia thì có thời gian làm thêm. Trường hợp người đó quá giỏi không nói. Nhưng đặt trường hợp viện cớ để tránh né công việc rồi đi làm thêm thì đó là kẻ cắp, họ ăn cắp thời gian và sức lực của đồng đội. Tất nhiên là đồng đội của họ biết, nhưng không nói và họ cứ tưởng là đồng đội mình ngu, đâu có, họ đợi mầy tự nguyện mà, phải hiểu, biết nhìn chứ. Loại này có cả núi tiền cũng chỉ là đứa ăn cắp.

Loại thứ 2, trong giờ làm việc chính mà cũng có thể làm thêm được, loại này là loại ăn cắp thời gian của công ty. Nói chung quy cũng là ăn cắp. Như trên thôi, đồng đội chạy chết mợ còn nó thì thảnh thơi “ngắm mưa rơi”.

Loại thứ 3, bán bí mật, khách hàng công ty… loại này là cướp chứ không phải cắp. Loại này đạo đức bằng… à mà làm gì có đạo đức. Tào tháo có câu nói rất hay “… hắn bán chủ được lần thứ nhất, thì sẽ bán được lần thứ 2, lần thứ 3… càng bán thì càng được giá”.  Học hỏi, chứ đừng ăn cắp.

Nếu có kế hoạch kinh doanh hay làm thêm thì làm cho tử tế, đừng phết phẩy. Chưa làm được thì đợi cơ hội đối rồi làm, một cây đinh của người khác cũng là của người khác, đừng chấm mút thành thoái quen, đừng có ma lanh.

medium-85365c11407248ab996c0c20cf99fb6c-400

P.s: à mà mấy đứa có tiền thì nó lại dể thương, biết ăn chơi và dám ăn chơi…á hí hí….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: