Khôn vặt, dối trá, phản bội

Để biết một người khôn vặt như thế nào, hãy xem người đó hành xử với luật pháp như thế nào, nhất là khi vi phạm nguyên tắc giao thông? Kẻ thường xuyên lách luật, thường xuyên vi phạm các nguyên tắc giao thông thì đó không phải là thông minh mà chính là biểu hiện của không vặt.

Để biết được đó có phải cộng sự tốt hay không, hay trao cho người đó vài ý tưởng trong công việc. Người trung thực sẽ quay lại cảm ơn bạn hoặc chia sẽ đó là gợi ý của bạn.

Để biết cách người đó hành xử thế nào, hay đưa vào tình huống cấp bách. Một kẻ phản bội sẽ ngay lập túc đá hết trách nhiệm về người khác.

13ed

Các thể loại này ta nên tránh, là đồng nghiệp phải đề phòng hoặc trong trường hợp tệ nhất hãy “chia tay”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: