Thế nào là thù địch, thế nào là đối lập và thế nào là đồng minh.

Thù địch là thái độ của kẻ luôn có tình nói xấu, kích động, làm xấu tình hình và tìm mọi thủ đoạn để gây ra biến cố với ý đồ ám hại, tiêu diệt đối phương. Không có tinh thần xây dựng, chú trọng vào mục tiêu hạ gục đối phương bằng mọi giá, đó chính là thái độ thù địch.

0100bcb93331a6b96b91ad8a22db7b16635352243625539274

Đối lập là hành vi đưa ra ý kiền trái ngược, la những ý kiến phản biện trái chiều nhưng có tính xây dựng, làm cho tình hình trở nên tốt hơn, ngăn cản các tình huống xấu có thể xảy ra. Sự đối lập sẽ chấm dứt khi đạt được sự đồng thuận hoặc một bên chứng minh ý được ý kiến của mình là đúng. Đối lập không nhằm tiêu diệt những ý người có ý kiền trái chiều.

Đồng minh là một nhóm có chung một hoặc nhiều lợi ích cốt lõi với nhau. Đồng minh được hình thành trên cơ sở các bên cùng được hưởng lợi, nếu có bất đồng về quyền lợi thì khối liên minh đồng minh có thể tan vỡ. Những kẻ đối nghịch nhau, nhưng trong một chừng mực lợi ích nào đó cũng có thể trở thành đồng minh của nhau. Để làm tan rã đồng minh chỉ cần đánh vào lợi ích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: