Ủa… tại sao chúng ta đều xấu, tự ti và hèn kém?

Ủa…. tại sao tất cả những điều gì xấu chúng ta đều tự vơ vào người mình?

Ủa…. trong chúng ta phải có người này người nọ chứ?! Và cả thế giới đều như vậy chứ… Ủa? tại sao chúng ta miệt thị nhau, miệt thị chính mình… khi bạn nói người Việt thế này, người Việt thế kia… Ủa… vậy có suy nghĩ mình là người gì không? Cho dù bạn nhập tịch nước khác bạn cũng sẽ thấy đau lòng chứ… Ủa? bạn làm như mình không liên quan gì cả. Ủa… bạn đâu có vô can. Bạn là một thành phần trong đám người Việt ấy, bạn phải có trách nhiệm làm cho đám đó tiến bộ lên, suy nghĩ tích cực lên… tại sao cố gắng tranh miệt thị nhau để mình ngày càng hèn kém đi? Ủa… trách nhiệm của bạn ở đâu?

maxresdefault[1]

Ủa… bạn có cảm thấy từ đó có đang tự miệt thị bản thân mình không? Rằng tự bản thân mình chỉ là một thành phần nào đó mà không có cái gì gọi là tự tôn không?

Ủa… phải biết suy nghĩ đi chứ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: