Cười… đôi khi cười không phải vì muốn cười mà phải cười.

Có nhiều lúc ta cũng  gặp vấn đề chứ… và những lúc ấy ta không còn tâm trí đâu mà vui vẻ, nhưng cũng phải cố gắng cười vì ta ý thức được rằng cuộc sống này ta đâu chỉ sống cho riêng mình. Bạn buộc phải làm hài lòng người khác mặc dù trong lòng mình không cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy hài lòng. Ta buộc phải xuất hiện ở những chỗ mà ta không hề muốn xuất hiện, gặp những người không hề muốn gặp, trả lời những câu hỏi mà không hề muốn trả lời… ờ… đó là cuộc sống, nó phải như vậy đó.

img20160216173430603-crop-1455618886365

Cũng bình thường thôi, những người xung quanh bạn họ đâu cần để ý đến cảm xúc của bạn, cũng như bạn, bạn cũng ít bao giờ quan tâm và biết được cảm xúc của người khác. Chung quy lại chúng ta tưởng mình là con người tốt, sống tốt… nhưng nhìn kỹ lại thì chúng ta cũng chỉ sống cho riêng mình, trên cảm xúc của mình, với cách hành xử mình cho là đúng… vì vậy nhiều khi làm cho người khác tổn thương mà không hề hay biết.

…  và cuối cùng tôi hay bạn, chúng ta là những người mau quên, nên chúng ta  có thể nhanh  chóng quên đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: