Bạn không cần phải….

Bạn không cần phải kể cho bất kỳ ai nghe về thất bại của bạn, vì có thể nó sẽ củng cố cho lập luận của những kẻ tọc mạch về bạn là họ đã đúng.

Bạn cũng không nên kể cho ai nghe thành công của bạn, vì có thể họ sẽ không bao giờ công nhận và xem đó là bạn may mắn, đồng thời chờ cơ hội để chứng minh là bạn may mắn.

Bạn không cần phải kể cho ai nghe về dự định của bạn, vì có thể họ sẽ cho bạn là điên, ngông cuồng.
…và bạn không cần cố gắng để giữ một mối quan hệ, vì đơn giản là khi bạn đủ sức mạnh, mối quan hệ sẽ trở lại… rất tự nhiên, hầu hết các mối quan hệ đều được “cân đo” hay nói cách khác là giá trị của mối quan hệ… Hãy quan tâm và trân trọng những người thực sự quan tâm đến bạn.

17353613_1869074213308955_635564040635971056_n[1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: