Để tự học bạn cần làm gì?

Không phải ai cũng có nhiều tiền và thời gian để tham gia tất cả các khóa học mà mình mong muốn, giải pháp tự học sẽ là giải pháp tối ưu nhất. Ngoài ra tự học còn giúp ta có thể giải quyết các vấn đề của mình một cách nhanh chống.

Để có thể tự học bạn phải trả lời những câu hỏi : [What]”Nó là cái gì?”, [How to]”Dùng nó như thế nào?”, [Why]”Tại sao phải dùng nó?”

[What]

Khi bạn nghe đến một cái gì đó, đầu tiên bạn phải biết được các khái niệm về diều đó là gì?, thành phần của thứ bạn muốn tìm hiểu gồm những thành phần nào? Nó được tổ chức ra sao? Mình cần gì trong những thứ mình đang tìm hiểu

Trả lời được những câu hỏi nay, bạn sẽ biết được bản chất vấn đề mình tìm hiểu và giới hạn nó và sẽ tiết kiệm được thời gian tìm hiểu.

[How to]

Kế tiếp bạn phải tìm hiểu làm thế nào để thực hiện các vấn đề mà mình đang tìm hiểu, ban đầu bạn có thể tìm đến các tài liệu step-by-step được công bố (có thể là video hoặc các file dạng document có sẵn trên internet). Một điều cần lưu ý là tất cả công nghệ đều có tính kế thừa, nếu bạn không có điều kiện để tiếp súc cái mới nhất, hay tiếp xúc với cái cữ hơn, sau đó bạn sẽ có nền tản để làm việc trên cái mới.

Tìm tài liệu thật tốt, vậy tài liệu thế nào là tốt? có rất nhiều cách định nghĩa, xong theo mình, tài liệu tốt là tài liệu khi bạn nhìn vào có thể dể dàng hiểu và thực hiện theo, điều này là cực kỳ quan trọng vì trong giai đoạn này bạn chỉ cần tìm hiểu một vấn đề một cách mù quáng đó là làm theo người ta, bạn cứ lập đi lập lại và không cần cố gắng hiểu ngay đó là gì. Hãy thực hiện cho nhuần nhuyển cái đã.

[Why]

Sau cùng, sau khi bạn đã thực hiện nhuần nhuyển vấn đề như đã nói trên, giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bạn phải trả lời câu hỏi tại sao mình phải làm những điều đó. Đây là giai đoạn đánh giá khả năng áp dụng của bạn trong từng trường hộp cụ thể, vì không phải khi nào bạn cũng phải làm tất cả những thứ mà trong các tài liệu hướng dẩn, bạn có thể chỉ cần một đoạn nào đó thôi.

Trên đây là cách mà mình tự tìm hiểu các vấn đề, vì phải trải qua giai đoạn không có đủ kinh phí để thực hiện các khóa học. Nếu có điều kiện tốt về thời gian, kinh tế… tôi khuyến khích bạn tham gia các khóa học, bởi vì khi tham gia khóa học, bạn sẽ có kiến thức một cách tổng quát hơn, bài bản hơn và dể dàng hơn nhiều so với việc tự tìm hiểu mọi thứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: