Sách và đọc sách

Đang “bùng cháy” việc tranh cải nên đọc sách gì? Thực ra thì có thể giải thích một cách đơn giản, sách là những gì tác giả đúc kết lại những gì đã xảy ra với mình, hoặc tổng hợp những việc diển ra với người khác ghi nhận lại thành 1 quyển sách.

Đọc sách là đọc những gì, đơn giản là người đã có trải nghiệm về cuộc đời họ sẽ tìm kiếm trong sách những sự tương đồng để rút ra những kinh nghiệm mà tự họ không thể rút ra được. Nó cũng giống như việc đọc hướng dẩn sử dụng các loại máy móc vậy thôi. Bởi vậy sẽ có quyển phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia.

Có những quyển sách dạy con người ta những kỹ năng, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lĩnh hội được, có người làm được người làm không được. Bởi vậy nó có ý nghĩa với người này, nhưng không hề có ý nghĩa với người kia.

Có những bộ sách khi đọc cần phải có một kiên thức nhất định, ví dụ như đọc bộ Tam Quốc, người đọc phải có chút kiến thức về chính trị, chút kiến thức về lịch sử, kiến thức về xã hội… thì mới cảm thấy nó thú vị, chứ nếu không có thì cứ làn sàn là những trận hỗn chiến tranh giành, ai thắng ai, ai bại… sẽ không bao giờ hiểu được những thứ thật sự ẩn chứa trong nó.

Chọn sách nào để đọc, đơn giản là chỉ cần đọc lời tựa, phần giới thiệu và mục lục thì cũng có thể nắm sơ sơ đại ý về quyển sách và biết nó cần hay không cần, thiết thực hay không thiết thực với bản thân mình ngay.

Khi đoc sách ta phải dung hòa với nhiều thể loại, phải dùng ý chí để đọc và suy luận. Nếu đọc sách một cách lĩnh hội mà không phản biện được, thì có lẽ nó cũng trở nên vô dụng, thậm chí có hại. Trong truyện Tam Quốc viết rất rõ , những kẽ ham đọc sách, nhưng không áp dụng nó một cách linh hoạt vào điều kiện cụ thể đều bại trận.

Người chưa trải nghiêm và người chưa có khả năng lĩnh hội hoặc là người không muốn lĩnh hội, sách đối với họ là vô nghĩa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: